Проектиране и конструиране

Фокусирани към качество и удовлетворение на клиента

Дизайн и проектиране

Изработването на дизайн и проектирането на изделието са изцяло насочени към удовлетворяването на желанията на нашите клиенти. Преди преминаването на следваща фаза от производството всеки продукт бива внимателно проверяван според критериите на качество от нашия екип.

Във фазата на дизайн и проектиране, базирано на спецификациите на клиента, разработваме чертеж на продукта чрез специализиран софтуер. Също така създаваме и визуализация на изделието в 3D среда чрез SolidWorks.

Прототипиране

С цел оптимизация на материали и свеждане на несъответствията до минимум, за нуждите на вашия бизнес можем да разработим прототипна мостра (базирана на проекта).

Това е важен елемент от производствения процес и ни позволява да подберем най-подходящите технологични процеси за създаване на желания от вас продукт.

Изготвяне на оферта и срок на изпълнение

Нашите специалисти ще ви консултират относно подходящите материали и допълнителни дейности (рязане, шлифоване) за превръщането на вашето изделие в продукт за масово производство.

За ваше улеснение ще подготвят също така и детайлна оферта, където ще откриете и срок за изпълнение.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
kostadinov@cad-kostadinov.com