Прахово-полимерно покритие

Технология за покритие и декорация на метални изделия чрез прахообразни бои

Какво представлява?

Прахово-полимерното боядисване е основно завършващо действие по произведените изделия. Процесът включва конструкцията на поточната линия и камерите за подготовка, боядисване и изпичане.

Почистването и обезмасляването на изделията се осъществява в камери за предварителна обработка, извършващи обезмасляване, фосфатиране, измиване с индустриална вода и пасивиране.

Чрез тези стъпки на процеса се постига почистване на изделията от соли и други минерални примеси, след заготовките се сушат, нанася се електростатично прахово боядисване и боята се изпича.

Размер на детайла

РАЗМЕР НА ДЕТАЙЛА

10-3000мм

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
kostadinov@cad-kostadinov.com